Meissä jokaisessa on sisäsyntyisenä valtava viisaus, josta voimme saada ohjausta mihin tahansa tilanteeseen elämässämme. Yhteys tähän intuitioksikin kutsuttuun tietoon on mahdollista, kun pystymme hiljentymään, rentouttamaan kehoamme ja rauhoittamaan mieltämme riittävästi. Kvanttihypnoosi on tehokas menetelmä yhteyden luomiseen tämän valtavan voimavaramme kanssa.

Kvanttihypnoosi perustuu edesmenneen Dolores Cannonin kehittämään QHHT-menetelmään (Quantum Healing Hypnosis Technique). Kvanttihypnoosia olen opiskellut Marjut Saariniemen ohjauksessa www.saariniemi.com.

Kvanttihypnoosi-istunnossa henkilö johdatetaan rauhallisen puheen avulla syvään rentouden tilaan, jossa on mahdollista ottaa käyttöön meissä olevia, usein tiedostamattomia resursseja.  Kun keho ja mieli rentoutuvat, mieli saa tilaa vastaanottaa tietoa sisäisten aistien avulla. Tieto voi tulla sisäisinä kuvina tai ääninä, jopa hajuna tai makuna, symboleina, emootioina, kehotuntemuksina tai selvätietona. Hoidon aikana voi kokea myös vahvoja energiavirtauksia.

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, jossa ”hoidettava” voi kokea olevansakin hoidon toteuttaja, itsensä paras tuntija ja hoitaja. Oma sisäinen viisaus johdattaa kokijaa juuri sinne, minne sillä hetkellä hänen parhaakseen on mennä.

Tyypillisesti kvanttihypnoosissa koetaan tarinoita eri aikakausilta (menneestä, nykyisestä elämästä tai tulevasta) oman sisäisen viisauden ohjauksessa. Näillä alitajunnasta esiin nousevilla tarinoilla on yhteys henkilön elämään, esimerkiksi senhetkisiin haasteisiin tai elämässä usein toistuviin teemoihin. Siten ne ovat kokijalleen merkityksellisiä tarinoita, joilla on tärkeä viesti. 

Kvanttihypnoosi on vuorovaikutustilanne, jossa ohjaaja auttaa tarvittaessa avointen kysymysten avulla kokijaa syvempään yhteyteen sisäisen tiedon kanssa.  Istunto etenee asiakkaan korkeamman tietoisuuden rakkaudellisessa ohjauksessa, jolloin kaikki tapahtuu aina parhaalla mahdollisella tavalla – ei kuitenkaan välttämättä niin kuin asiakas odottaa tai haluaa.

Kvanttihypnoosi on turvallinen hoitomenetelmä. Hoidettava on transsitilassakin koko ajan tietoinen ja pystyy halutessaan vaikuttamaan istunnon kulkuun. 

Hypnoosiin ei myöskään voi jäädä. Vaikka transsi olisi erittäin syvä, säilyy yhteys hoitajaan koko ajan puheen avulla. Ks. myös yleiset harhaluulot hypnoosista, joista kvanttihypnoosiohjaaja Marjut Saariniemi on kirjoittanut.

Tärkeintä onnistuneelle istunnolle on henkilön todellinen halu olla sisäisen viisautensa äärellä ja kokea prosessi täydellisesti. Lisäksi tarvitaan luottamusta siihen, että omalla sisäisella viisaudella on kyky näyttää ratkaisut elämän haasteisiin tavalla tai toisella.

Istunto nauhoitetaan asiakasta varten. Kun äänite on asiakkaalla tallessa, poistan sen itseltäni. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle.

 

Kvanttihypnoosi-istunnon kesto on n. 3 tuntia.

 

Teen kvanttihypnoosi-istuntoja tällä hetkellä harjoitushoitona.

Kvanttihypnoosi-istunnon hinta harjoitushoitona on 60 €/3 tuntia  (sis. alv 24 %).

Kuten muutkin tarjoamani energiahoidot, istunto on täysin luottamuksellinen.

 

Ajan kvanttihypnoosi-istuntoon harjoitushoitona Oulun keskustassa tai Ylikiimingissä voit varata sähköpostitse elina@lahteella.fi tai puhelimitse 0400413029. Kvanttihypnoosi-istuntoon ei voi varata aikaa ajanvarauskalenterini kautta.