Rakkaus on ainoa voima, jonka kanssa hoidon aikana ollaan tekemisissä.

Energiahoitoa hoidettavan korkeimman tietoisuuden ohjauksessa

Useat energiahoidossa käyttämäni menetelmät, kuten energeettinen jäsenkorjaus ja chakrojen tasapainoitus pohjaavat Suomen Energiahoitajien koulutuksessa 2016 alkaen oppimaani BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmään, josta lisätietoa alla. Tämä menetelmällisesti erittäin antoisa koulutus on ollut lähtölaukaukseni energiahoitamiselle. Sen jälkeen hyvin syvällistä vaikutusta olen saanut erityisesti kvanttihypnoosikursseilta 2020 alkaen.

Nykyisin energiahoitamiseni ytimessä on yksinomaan yhteys energiahoitoon tulleen henkilön korkeimpaan tietoisuuteen ja tästä yhteydestä välittyvään informaatioon, joka rakkaudesta käsin ohjaa hoidon kulkua siinä hetkessä olennaisella tavalla. Hoitajana en siis toimi tietoisen mieleni lähtökohdista käsin esimerkiksi määrittämällä hoidon kulkua tai käyttämällä tiettyjä energeettisiä hoitomenetelmiä tietyssä järjestyksessä, vaan luotan täydellisesti siinä hetkessä saamaani rakkaudelliseen informaatioon ja sen ohjaukseen. Näin ollen omaksumani hoitomenetelmät ovat lopulta sivuosassa ja ne tulevat käytettäviksi siten, kuin hoidossa välittyvän informaation mukaisesti on olennaista.

Intuitiivinen energiahoito