Energiahoitoa intuitiota seuraten

Useat energiahoidossa käyttämäni menetelmät, kuten energeettinen jäsenkorjaus ja chakrojen tasapainotus pohjaavat Suomen Energiahoitajien koulutuksissa 2016 alkaen oppimaani BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmään, josta lisätietoa alla. Tämä menetelmällisesti erittäin antoisa koulutus on ollut lähtölaukaukseni energiahoitamiselle. Sen jälkeen hyvin syvällistä vaikutusta olen saanut erityisesti kvanttihypnoosikursseilta 2020 alkaen.

Energiahoidossa yhteys hoitoon tulleeseen henkilöön on luonnollisesti koko hoidon perusta. Energiahoito etenee tuon yhteyden kautta välittyvän intuitiivisen informaation mukaisesti, joka ohjaa hoidon kulkua siinä hetkessä olennaisella tavalla. Hoitajana en siis toimi tietoisen mieleni lähtökohdista käsin esimerkiksi määrittämällä hoidon kulkua tai käyttämällä tiettyjä energeettisiä hoitomenetelmiä tietyssä järjestyksessä, vaan luotan täydellisesti siinä hetkessä saamaani informaatioon ja sen ohjaukseen. Näin ollen omaksumani hoitomenetelmät ovat lopulta sivuosassa ja ne tulevat käytettäviksi siten, kuin hoidossa välittyvän informaation mukaisesti on olennaista.

Energiahoitajan työtäni ohjaavat henkiset periaatteet

Energiahoitajana minä en paranna mitään.

Olen pikemminkin mahdollistaja; luon läsnäolollani turvallisen, hoitavan ja sallivan yhteyden tilan, jossa paranemista voi luonnollisesti tapahtua asiakkaan omilla ehdoilla. Asiakkaan sisäinen voima ja viisaus on luonnollinen (ja ainoa) parantava voima.

Syvin merkityksellisyys, joka ohjaa työtäni

Pyhyys on sisäsyntyistä meissä kaikissa. Se on jotain, jonka toivoisin jokaisen saavan jälleen muistaa ja kokea todeksi. Siksi toimin energiahoitajana.

Olet sydämellisesti tervetullut energiahoitoon juuri sellaisena kuin olet.

Lupaan täydellisen hyväksyntäni, läsnäoloni ja luottamuksellisuuden. Ei ole mitään sellaista asiaa eikä kohtaa koko maailmankaikkeudessa, jota rakkaus ei voisi tavoittaa ts. rakkauden taajuudella kaikki on jo parannettu ja kaikki meissä on rakkauden arvoista.

Energiahoidon eettiset periaatteet

  • Energiahoidon päämääränä on ylläpitää ja edistää holistista terveyttä, ehkäistä sairauksien syntymistä, lievittää fyysistä ja psyykkistä kärsimystä sekä parantaa elämänlaatua.
  • Energiahoitaja kunnioittaa ihmisarvoa ja kohtelee jokaista asiakastaan yhdenvertaisesti.
  • Energiahoitaja toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta hoitaessaan. Hän varmistaa asiakkaan tietävän, mistä hoitomuodosta on kyse.
  • Energiahoitaja kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta. Hän ei puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon. Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle.
  • Energiahoitaja noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hän pitää salassa asiakkaaseen liittyvät luottamukselliset tiedot.
  • Energiahoitaja tunnistaa oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat.
  • Energiahoitaja kunnioittaa ja arvostaa muiden hoitotyötä tekevien asiantuntemusta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä heidän kanssaan.
  • Energiahoitaja noudattaa Suomen lakeja ja säädöksiä.

Energiahoito