Mitä kvanttihypnoosi on?

Meissä jokaisessa on sisäsyntyisenä valtava viisaus, josta voimme saada ohjausta mihin tahansa tilanteeseen elämässämme. Yhteys tähän intuitioksikin kutsuttuun tietoon on mahdollista, kun pystymme hiljentymään, rentouttamaan kehoamme ja rauhoittamaan mieltämme riittävästi. Kvanttihypnoosi on tehokas menetelmä yhteyden luomiseen tämän valtavan voimavaramme kanssa.

Kvanttihypnoosi pohjaa löyhästi Quantum Healing Hypnosis Technique -menetelmän kehittäneen Dolores Cannonin oppeihin. Kvanttihypnoosia olen opiskellut Marjut Saariniemen kursseilla: www.saariniemi.com.

Kvanttihypnoosi vie rakkaudelliselle ja turvalliselle matkalle omaan alitajuntaan, sisäisen viisauden äärelle,
josta on mahdollista saada ohjausta mihin tahansa tilanteeseen elämässä.

Millainen kokemus kvanttihypnoosi on?

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, jossa henkilö johdatetaan rauhallisen puheen avulla syvään rentouden tilaan. Kun keho ja mieli rentoutuvat, mieli saa tilaa vastaanottaa tietoa sisäisten aistien avulla. Tieto voi tulla sisäisinä kuvina tai ääninä, symboleina, emootioina, kehotuntemuksina tai selvätietona. Hoidon aikana voi kokea myös vahvoja energiavirtauksia.

Kvanttihypnoosimatkan voi kokea monella tavalla. Ei siis ole olemassa väärää tapaa kokea sitä. Tyypillisesti kvanttihypnoosissa koetaan tarinoita eri aikakausilta (menneestä, nykyisestä elämästä tai tulevasta) oman sisäisen viisauden ohjauksessa. Näillä alitajunnasta esiin nousevilla tarinoilla on yhteys henkilön elämään, esimerkiksi senhetkisiin haasteisiin tai elämässä usein toistuviin teemoihin. Siten ne ovat kokijalleen merkityksellisiä tarinoita, joilla on tärkeä viesti. Toisinaan taas sisäinen viisaus ohjaa ns. tyhjään tilaan, jossa informaatiota vain ”tippuu” esimerkiksi selvätiedon tai selväkuulon avulla.  

Kvanttihypnoosi on vuorovaikutustilanne, jossa ohjaaja auttaa tarvittaessa avointen kysymysten avulla kokijaa syvempään yhteyteen sisäisen tiedon kanssa.  Istunto etenee asiakkaan korkeamman tietoisuuden rakkaudellisessa ohjauksessa, jolloin kaikki tapahtuu aina parhaalla mahdollisella tavalla – ei kuitenkaan välttämättä niin kuin asiakas odottaa tai haluaa.

Kvanttihypnoosimatka on vahvasti voimaannuttava kokemus, joka antaa luottamusta siihen, että avaimet elämän lukkoihin löytyvät omista käsistä.

Sillä, mitä kvanttihypnoosissa koet sisäisillä aisteillasi, on syvällistä merkitystä elämässäsi.

Kenelle kvanttihypnoosi on tarkoitettu?

Kvanttihypnoosi on tarkoitettu kenelle tahansa, jolla on halu laskeutua tutkimaan itseään ja elämäänsä avoimen luottavaisesti. Kvanttihypnoosimatka tapahtuu eri tasolla kuin se tietoisen mielen taso, joka analysoi, kontrolloi ja asettaa odotuksia ja vaatimuksia. Kvanttihypnoosissa sinun tehtäväsi on antaa kokemuksen viedä ja sallien vastaanottaa se, mitä korkeampi tietoisuutesi haluaa sinulle viestiä.

Tärkeintä onnistuneelle istunnolle on se, että henkilö haluaa olla sisäisen viisautensa äärellä ja kokea prosessin täydellisesti. Lisäksi tarvitaan luottamusta siihen, että omalla sisäisellä viisaudella on kyky näyttää ratkaisut elämän haasteisiin tavalla tai toisella.

Turvallinen hoitomenetelmä

Kvanttihypnoosi on turvallinen hoitomenetelmä. Hoidettava on transsitilassakin koko ajan tietoinen ja pystyy halutessaan vaikuttamaan istunnon kulkuun. 

Hypnoosiin ei myöskään voi jäädä. Vaikka transsi olisi erittäin syvä, säilyy yhteys hoitajaan koko ajan puheen avulla. Ks. myös yleiset harhaluulot hypnoosista, joista kvanttihypnoosiohjaaja Marjut Saariniemi on kirjoittanut.

Istunto nauhoitetaan asiakasta varten. Kun äänite on asiakkaalla tallessa, poistan sen itseltäni. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle.

Kvanttihypnoosi-istuntoon valmistautuminen

Ennen kvanttihypnoosi-istuntoa on hyvä pohtia etukäteen seuraavia asioita:

  • miksi haluat istunnon (henkilökohtainen motivaatio on tärkeää)
  • mihin asioihin elämässä haluat lisää ymmärrystä ja selkeyttä tai muutosta. Kirjoita nämä asiat ylös (enintään 3 asiaa ja laita ne tärkeysjärjestykseen)
  • mieti näihin asioihin liittyen kysymyksiä ja toiveita

Se, että pohdit elämässäsi mietityttäviä tai haastavia asioita etukäteen, laittaa prosessin alulle. Muista kuitenkin, ettei istunto välttämättä mene ollenkaan niin kuin odotat. Luota silti siihen, että saat istunnosta sen, mitä tällä hetkellä eniten tarvitset.

Kuten muutkin tarjoamani energiahoidot, istunto on täysin luottamuksellinen.

Kvanttihypnoosi-istunnon kesto on kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Kvanttihypnoosi-istunnon hinta on 133 €/n. 3 tuntia. Hintaan sisältyy alv 24 %.

Kvanttihypnoosi-istuntoon voit varata ajan hoitohuoneelleni Oulun Ylikiiminkiin. Kysy tarvittaessa majoitusta, jos olet tulossa kauempaa. 

Kvanttihypnoosi-istunto etäyhteydellä

Kvanttihypnoosi-istunto on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä paikasta riippumatta. Etäistunnon aikana voit maata rennosti esim. omalla sohvalla tai sängylläsi. Kvanttihypnoosi-istunto etäyhteydellä toteutetaan Zoomin kautta, mikä mahdollistaa myös istunnon äänityksen asiakasta varten. Zoom-yhteys otetaan joko puhelimella, niin että istunnon aikana asiakas käyttää kuulokkeita tai hänellä on puhelin kaiuttimella sänkynsä tai sohvansa vieressä, tai tietokoneella, mikäli käytössä on erillinen mikrofoni tai kuulokkeet. Näin myös rentoutuneessa tilassa olevan asiakkaan ääni kuuluu riittävän hyvin istunnon aikana. Etäyhteyttä voidaan tarvittaessa testata etukäteen ennen varsinaista kvanttihypnoosiaikaa.