Chakrojen viritystä omalla äänellä

Ääni on hyvin tehokas energiahoidon väline, sillä sen värähtely vaikuttaa jokaiseen soluumme. Vokaaliäänteitä laulaessa voi samanaikaisesti tuntea värähtelyn kehossa. Samalla hoitava ääni on väylä yhä syvempään yhteyteen itsensä kanssa.

Ryhmässä toteutettavassa chakra-äänihoidossa ”viritetään” kehon energiakeskukset, chakrajärjestelmä, vokaaliäänteitä laulamalla. Olennaista on, että tasapainoitamme chakroja yhdessä ryhmänä, sillä se on paljon tehokkaampaa, voimakkaampaa ja ennen kaikkea mukavampaa kuin yksin! Hoidamme yhtä chakraa kerrallaan juurichakrasta alkaen aina niin kauan, kuin tuntuu sillä kertaa riittävältä.

Jokainen laulaa vokaaliäännettä siltä korkeudelta ja juuri siten, kuin ääni ihan luonnostaan siihen hetkeen haluaa tulla – vapaasti ja hyväksyvästi. Jossakin kohtaa voi alkaa huomata äänten muodostavan yhteisen resonanssin.