As long as you make an identity for yourself out of pain, you cannot be free of it

– Eckhart Tolle

Intuitiivisen energiahoitamisen työpajassa syvennymme intuitiiviseen energiahoitamiseen korkeimman tietoisuuden/rakkauden/sisäisen viisauden/intuition ohjauksessa. Luotamme siihen, että meissä on aina läsnä jokin voima, korkeampi tietoisuus tai sisäinen viisaus, joka ohjaa meitä yleisestikin läpi elämän ja samoin energiahoitoa tehdessämme. Työpajassa tutustumme tuohon intuitiiviseen tietoomme ja olemme läsnä sen erilaisille ilmenemismuodoille energiahoitamisen äärellä. Harjoittelemme energian tunnustelua erilaisin harjoituksin sekä intuitiivisen ohjauksen kuuntelua sisäisillä eli henkisillä aisteillamme (selvänäkö, selvätieto, selväkuulo ja muut selväaistit sekä kehon viestit).

Energiahoitamisen jalona tavoitteena on yhdistyä suoraan siihen, mikä on eheää, koskematonta, rakkautta, totta. Tällä intentiolla hoitaminen on myös todella tehokasta. Jokaikisessä meissä on aina läsnä ja olemassa tuo rakkaudellinen ja totuudellinen puoli. Aivan kaikki mitä energiassa vastaan tulee on rakkauden arvoista. Ei ole syytä arvottaa mitään hyväksi tai huonoksi eikä siten leimata kipua sairaudeksi tai joksikin haitalliseksi, poistettavaksi tai irti päästettäväksi asiaksi, sillä myös tuolla kivulla on olemassa jokin rakkaudellinen puoli, josta voimme energian transformaation kautta tulla tietoisiksi. Meidän tarvitsee vain myötätuntoisesti tarkkailla ja havainnoida, mitä tapahtuu ja mikä kaikki onkaan mahdollista, kun teemme energiahoitoa rakkaudesta käsin. Tuossa rakkaudellisessa perspektiivissä kaikki on valmiiksi jo parannettu. Tarvitsee vain sallia ja ottaa vastaan. Ei tarvitse yrittää yhtään mitään.

Energiahoitaminen on mahdollista ihan jokaiselle elävälle olennolle. Myötätuntoisen rakkauden intentiolla voimme viedä tuon valon ja rakkaudellisen perspektiivin hoidettavan korkeimman tietoisuuden ohjauksessa sinne, missä sitä milloinkin eniten kaivataan, jolloin se (perspektiivi), mikä ei enää palvele, luonnostaan häviää ja tapahtuu henkisesti ja mahdollisesti fyysisesti koettava muutos.

Intuitiivisen energiahoitamisen iltapäivästä saat rohkeutta lähteä lempeästi kokeilemaan energiahoitamista ja intuitiivisen energiahoitamisen periaatteita läheisille ja ystävällisesi, olipa sinulla aiempaa kokemusta energiahoitamisesta tai ei. Voit soveltaa tämän työpajan antia juuri sinulle parhaalla tavalla myös mihin tahansa muuhun hoitomenetelmään tai aiemmin omaksumiisi energiahoitotekniikoihin.


Työpajan sisältöä

Energiahoitamisen hyviä periaatteita

Energian tunnustelua

Energian kanavointiharjoituksia yksin ja yhdessä

Intuitiivisen informaation erilaiset ilmenemismuodot

Yhteyden vahvistusta omaan sydämeen ja sen kuunteluun

Energiahoitamista rakkaudesta käsin intuitioon luottaen

Intuitiivisen energiahoitamisen työpaja on tarkoitettu sinulle, 

  • joka olet kiinnostunut energiahoitamisesta universaalina ilmiönä ja olet valmis kokeilemaan sitä itse
  • jolla on jonkin verran aiempia kokemuksia energiahoitamisesta tai olet vasta ryhtymässä kokeilemaan ilmiötä tietoisesti
  • joka pyrit luottamaan sisäisen viisauden/korkeimman tietoisuuden/rakkauden yms. ohjaukseen elämässä
  • joka haluat luottaa siihen, että meissä jokaisessa on olemassa jokin rakkaudellinen puoli, joka on aina eheää, täydellistä ja koskematonta. 

Työpaja ei sovellu sinulle, 

  • jos kaipaat työpajalta tietoa energiahoidon fysiologisista vaikutuksista tai hoitotuloksista. Näistä on olemassa tietoa runsaasti esim. täällä, mutta ne eivät ole tämän työpajan aiheena. 
  • mikäli sinulla on jokin psyykkinen sairaus. Tällöin ensisijaista on hoitaa ensin itseään ja ottaa vastaan apua, tukea ja hoitoa.