As long as you make an identity for yourself out of pain, you cannot be free of it

– Eckhart Tolle

Tässä työpajassa syvennymme intuitiiviseen energiahoitamiseen korkeimman tietoisuuden ohjauksessa. Luotamme siihen, että meissä on aina läsnä jokin voima, korkeampi tietoisuus tai sisäinen viisaus, joka ohjaa meitä yleisestikin läpi elämän ja samoin energiahoitoa tehdessämme. Työpajassa tutustumme tuohon intuitiiviseen tietoomme ja herkistymme sen erilaisille ilmenemismuodoille energiahoitamisen äärellä. Harjoittelemme energian tunnustelua erilaisin harjoituksin sekä intuitiivisen ohjauksen kuuntelua sisäisillä eli henkisillä aisteillamme (selvänäkö, selvätieto, selväkuulo ja muut selväaistit sekä kehon viestit).

Työpajassa harjoitettavassa hoitamisen muodossa olennaista on se, että energiahoitoa välittäessämme yhdistymme suoraan siihen, mikä on eheää, koskematonta, rakkautta, totta. Viemme huomion siihen, että kaikista hoidettavan mahdollisista kivuista ja haasteista huolimatta, hänessäkin on aina läsnä ja olemassa tuo rakkaudellinen ja totuudellinen puoli. Sen sijaan, että viemme huomion kipuun sairautena tai jonakin haitallisena, poistettavana tai irti päästettävänä asiana, keskitymme siihen, mitä on kipua tuottavan perspektiivin tuolla puolen. Kun vahvistamme tietoisuuttamme rakkaudesta ja valosta myös tuossa kivussa, on transformaatio mahdollista.

Energiahoitaminen on mahdollista ihan jokaiselle elävälle olennolle. Energiamme vaikuttaa itseemme ja ympäristöömme olimme siitä tietoisia tai emme. Intention voimalla voimme valjastaa sen vahvistamaan tietoisuuttamme siitä, mikä on rakkautta, ikuista ja koskematonta, jolloin se (perspektiivi), mikä ei ole sitä, luonnostaan häviää.


Intuitiivisen energiahoitamisen työpaja on tarkoitettu henkilöille, 

  • jotka ovat kiinnostuneita energiahoitamisesta universaalina ilmiönä ja ovat valmiita kokeilemaan sitä itse
  • joilla on jonkin verran aiempia kokemuksia energiahoitamisesta tai ovat vasta ryhtymässä kokeilemaan ilmiötä tietoisesti
  • jotka luottavat sisäisen viisauden/korkeimman tietoisuuden/rakkauden yms. ohjaukseen
  • jotka luottavat siihen, että meissä jokaisessa on olemassa jokin rakkaudellinen puoli, joka on aina eheää, täydellistä ja koskematonta mielen tason tekijöistä riippumatta. 

Työpaja ei sovellu sinulle, 

  • jos kaipaat työpajalta tietoa energiahoidon fysiologisista vaikutuksista tai hoitotuloksista. Näistä on olemassa tietoa runsaasti esim. täällä, mutta ne eivät ole tämän työpajan aiheena.